loading

Sách, tuyển tập

Tủ sách hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ tôi học nghiệp gì ? / Quảng Văn

Tác giả : Quảng Văn

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 190 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 331.5209597

Chủ đề : 1. Đào tạo nghề -- Việt Nam. 2. Người lính -- Hướng nghiệp -- Việt Nam. 3. Người lính -- Việc làm -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 452/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 453/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top