loading

Sách, tuyển tập

Hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn / Quảng Văn

Tác giả : Quảng Văn

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 283tr. ; 19cm

Số phân loại : 331.5209597

Chủ đề : 1. Đào tạo dạy nghề -- Việt Nam. 2. Người lính -- Hướng nghiệp -- Việt Nam. 3. Người lính -- Việc làm -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 450/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 451/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top