loading

Sách, tuyển tập

Cửa đá : tập truyện ngắn / Hoàng Thị Cấp

Tác giả : Hoàng Thị Cấp

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 95 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 360/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 361/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top