loading

Luận án, luận văn

Phát huy vai trò của trí thức ngành y tế Việt Nam trong công cuộc đổi mới / Nguyễn Thị Hòa Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Oánh

Tác giả : Nguyễn Thị Hòa Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Oánh

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 362.109597

Chủ đề : 1. Chăm sóc y tế -- Nguồn nhân lực -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Dịch vụ y tế -- Nguồn nhân lực -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18822
Phục vụ đọc tại chỗ
Top