loading

Luận án, luận văn

Development and application of instrumental nuclear analytical methods for studying elemental composition of angola marine sediments / Maria Cândida Pereira Teixeira ; Supervisor : Vuong Huu Tan

Tác giả : Maria Cândida Pereira Teixeira ; Supervisor : Vuong Huu Tan

Nhà xuất bản : Vietnam Atomic Energy Commission

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa màu ; 21cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Đồng vị phóng xạ -- Khía cạnh môi trường -- Tóm tắt. 2. Trầm tích biển -- Tóm tắt. 3. Vật lý hạt nhân -- Công cụ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18744
Phục vụ đọc tại chỗ
Top