loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura SP., họ cúc (Asteraceae) / Nguyễn Sơn Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thanh Kỳ, Đinh Ngọc Duy

Tác giả : Nguyễn Sơn Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thanh Kỳ, Đinh Ngọc Duy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Dược Hà Nội

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [15], 138, [79] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 615.322

Chủ đề : 1. Cây thuốc -- Việt Nam -- Tác dụng sinh học. 2. Gynura -- Thành phần hóa học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18835
Phục vụ đọc tại chỗ
Top