loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Enantioselective biocatalysis for the preparation of optically pure tertiary alcohols / Nguyen Giang Son

Tác giả : Nguyen Giang Son

Nhà xuất bản : Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Greifswald

Mô tả vật lý : [6], 49, [8] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 660.2995

Chủ đề : 1. Chất xúc tác. 2. Enzyme -- Ứng dụng công nghiệp. 3. Hợp chất hữu cơ -- Tổng hợp. 4. Luận án -- Đức. 5. Rượu cồn -- Tổng hợp. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18755
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18756 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top