loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cơ chế hình thành và đối sánh hai bồn trũng chứa dầu khí Cửu Long và Nam Côn Sơn / Võ Việt Văn ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Trường Thị, La Thị Chích

Tác giả : Võ Việt Văn ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Trường Thị, La Thị Chích

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 183 tờ, 2 tờ đính : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 553.28209597

Chủ đề : 1. Dầu khí -- Địa chất học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18779
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18780 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top