loading

Luận án, luận văn

Nghi thức lời nói tiếng Anh Mỹ hiện đại qua các phát ngôn : chào, cảm ơn và xin lỗi (có đối chiếu với tiếng Việt hiện đại) / Huỳnh Thị Nhĩ ; Người hướng dẫn khoa học : Diệp Quang Ban, Trần Thị Ngọc Lang

Tác giả : Huỳnh Thị Nhĩ ; Người hướng dẫn khoa học : Diệp Quang Ban, Trần Thị Ngọc Lang

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : lxxxix, 200 tờ ; 30cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Câu. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18769
Phục vụ đọc tại chỗ
Top