loading

Sách, tuyển tập

Nhà văn Kim Lân và tôi : truyện ký / Chu Tam Thành

Tác giả : Chu Tam Thành

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 175tr. : 1 tờ tranh ảnh ; 19cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Kim Lân, 1920-2007. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 258/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 259/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top