loading

Luận án, luận văn

Các giải pháp tăng cường quản lý vay và trả nợ của chính phủ Việt Nam trong điều kiện hiện nay / Đỗ Đình Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Ánh, Lê Văn Hưng

Tác giả : Đỗ Đình Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Ánh, Lê Văn Hưng

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 336.343509597

Chủ đề : 1. Chính sách tiền tệ -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Ngoại hối -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nợ nước ngoài -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Việt Nam -- Chính sách kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18628
Phục vụ đọc tại chỗ
Top