loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến sự biến đổi môi trường đất ở một số khu vực tỉnh Sơn La / Vũ Thị Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Độ Hữu Thư, Lê Xuân Cảnh

Tác giả : Vũ Thị Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Độ Hữu Thư, Lê Xuân Cảnh

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 631.45

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Tóm tắt. 2. Sinh thái học thực vật -- Tóm tắt. 3. Thực vật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18590
Phục vụ đọc tại chỗ
Top