loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu vấn đề rủi ro và các biện pháp quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn Liên Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mậu Bành, Trần Văn Tâm

Tác giả : Nguyễn Liên Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mậu Bành, Trần Văn Tâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Xây dựng

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 23tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 658.155

Chủ đề : 1. Quản trị rủi ro -- Tóm tắt. 2. Xây dựng -- Quản lý sản xuất -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18549
Phục vụ đọc tại chỗ
Top