loading

Sách, tuyển tập

Biển : tiểu thuyết / Trương Anh Quốc

Tác giả : Trương Anh Quốc

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 284 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2076/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top