loading

Sách, tuyển tập

Nền kinh tế Việt Nam : mấy điều cần biết / Trịnh Quang Quỹ

Tác giả : Trịnh Quang Quỹ

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1951

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 115tr. : biểu đồ ; 21 cm

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Chính sách kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 133/97
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top