loading

Sách, tuyển tập

A Dictionary of literary devices / Bernard Dupriez ; transl. and adapted by Albert W. Halsall

Tác giả : Bernard Dupriez ; transl. and adapted by Albert W. Halsall

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : s.a]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : xx,545tr. ; 21 cm

Số phân loại : 423.12

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tu từ học -- Từ điển. 2. Từ điển ngôn ngữ tiếng Anh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 54/97
(K09.05_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top