loading

Sách, tuyển tập

Think two products ahead : secrets the big advertising agencies don’t want you to know and how to use them for bigger profits / Ben Mack

Tác giả : Ben Mack

Nhà xuất bản : John Wiley,c2007

Nơi xuất bản : Hoboken, New Jersey

Mô tả vật lý : xiii,242 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9780470055762

Số phân loại : 658.503

Chủ đề : 1. Marketing. 2. Quản lý sản phẩm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 6973
(k09.39_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top