loading

Sách, tuyển tập

The East Asian economic miracle / Vinod Thomas, Peter Stephens

Tác giả : Vinod Thomas, Peter Stephens

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : s.a

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : 21tr. : biểu đồ ; 27 cm

Chủ đề : 1. Đông Á -- Điều kiện kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1320
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top