loading

Sách, tuyển tập

South Asia's food crisis : the case of India / Uma Lele, Balu Bumb

Tác giả : Uma Lele, Balu Bumb

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : s.a

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : 28tr. : biểu đồ ; 27 cm

Chủ đề : 1. Thực phẩm, cung cấp -- Ấn Độ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1319
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top