loading

Luận án, luận văn

Thực trạng sử dụng hàn the và phẩm màu trong một số sản phẩm thức ăn truyền thống tại thị xã Hà Đông, Sơn Tây và giải pháp can thiệp / Nguyễn Đức Thụ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Ngọc Bảo, Phan Lê Thanh Hương

Tác giả : Nguyễn Đức Thụ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Ngọc Bảo, Phan Lê Thanh Hương

Nhà xuất bản : Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 23tr. ; 21cm

Số phân loại : 664.07

Chủ đề : 1. Thực phẩm kém chất lượng và kiểm tra -- Việt Nam -- Sơn Tây -- Tóm tắt. 2. Thực phẩm -- Chất lượng -- Biện pháp an toàn -- Việt Nam -- Sơn Tây -- Tóm tắt. 3. Thực phẩm -- Thành phần -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16910
Phục vụ đọc tại chỗ
Top