loading

Luận án, luận văn

Ảnh hưởng của đạo đức nho giáo đối với đạo đức người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hùng Hậu

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hùng Hậu

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Đạo đức cách mạng -- Tóm tắt. 2. Nho giáo -- Việt Nam -- Nghiên cứu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16876
Phục vụ đọc tại chỗ
Top