loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số chỉ số miễn dịch trong bệnh bạch biến (Vitiligo) / Vũ Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Văn Đình Hoa, Đặng Văn Em

Tác giả : Vũ Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Văn Đình Hoa, Đặng Văn Em

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : [20], [147] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 616.55

Chủ đề : 1. Bệnh bạch biến -- Khía cạnh miễn dịch học -- Nghiên cứu. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Miễn dịch học -- Nghiên cứu. 4. Rối loạn sắc tố da -- Khía cạnh miễn dịch học -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16893
Phục vụ đọc tại chỗ
Top