loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng / Nguyễn Minh Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Duy Anh, Nguyễn Thụ

Tác giả : Nguyễn Minh Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Duy Anh, Nguyễn Thụ

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [14], 148, [7] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.55059

Chủ đề : 1. Kỹ thuật giải phẫu. 2. Phẫu thuật nội soi ổ bụng -- Kỹ thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16887
Phục vụ đọc tại chỗ
Top