loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp / Lê Thị Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Việt Dũng, Đào Xuân Vinh

Tác giả : Lê Thị Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Việt Dũng, Đào Xuân Vinh

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 616.244

Chủ đề : 1. Bệnh bụi phổi -- Tóm tắt. 2. Bụi Silic -- Phòng ngừa -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16732
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21206
Phục vụ đọc tại chỗ
Top