loading

Sách, tuyển tập

Ngôi đền thiêng và những trảng rừng : tập truyện ngắn / Ngô Văn Phú

Tác giả : Ngô Văn Phú

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 259tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2641/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2642/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18137
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top