loading

Sách, tuyển tập

Người xưng vua : tiểu thuyết / Phạm Ngọc Chiểu

Tác giả : Phạm Ngọc Chiểu

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 370tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2591/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2592/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18034
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top