loading

Luận án, luận văn

Hợp đồng thành lập công ty ở Việt Nam / Ngô Huy Cương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Như Phát, Phạm Duy Nghĩa

Tác giả : Ngô Huy Cương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Như Phát, Phạm Duy Nghĩa

Nhà xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [3], 190 tờ ; 30cm

Số phân loại : 346.597066

Chủ đề : 1. Hợp đồng -- Việt Nam. 2. Luật công ty -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16682
Phục vụ đọc tại chỗ
Top