loading

20 truyện tuyệt tác [tài liệu ghi âm] = 20 selected short stories : song ngữ Anh - Việt / Lê Bá Kông chọn lọc và phiên d.

Tác giả : Lê Bá Kông chọn lọc và phiên d.

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (09:01:48) : âm thanh ; 4 3/4 in

Số phân loại : 808.83

Chủ đề : 1. Sách nói. 2. Truyện ngắn. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1220
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1221
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top