loading

Sách, tuyển tập

Tú Mỡ toàn tập. T.3 / Lữ Huy Nguyên [và nh.ng. khác] s.t., b.s. ; Hoàng Hồ Bắc [và nh.ng. khác] c.t

Tác giả : Lữ Huy Nguyên [và nh.ng. khác] s.t., b.s. ; Hoàng Hồ Bắc [và nh.ng. khác] c.t

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 962tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.9223409

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2192/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top