loading

Sách, tuyển tập

Mùa xuân trên tháp pháo : truyện ký / Hữu Thỉnh

Tác giả : Hữu Thỉnh

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 319tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2231/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2232/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top