loading

Luận án, luận văn

Những vấn đề pháp lý về đổi mới tổ chức tổng công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con / Nguyễn Thị Mai Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Hảo, Trần Ngọc Dũng

Tác giả : Nguyễn Thị Mai Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Hảo, Trần Ngọc Dũng

Nhà xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 176 tờ ; 30cm

Số phân loại : 346.597066

Chủ đề : 1. Công ty thành viên -- Nghiên cứu -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp nhà nước -- Luật và pháp chế -- Nghiên cứu -- Việt Nam. 3. Tổ chức lại doanh nghiệp -- Nghiên cứu -- Việt Nam. 4. Tổng công ty -- Nghiên cứu -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16622
Phục vụ đọc tại chỗ
Top