loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu phẫu thuật lấy thận ghép ở người sống cho thận / Nguyễn Thị Ánh Hường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Đình Cầu

Tác giả : Nguyễn Thị Ánh Hường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Đình Cầu

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 617.461

Chủ đề : 1. Hiến tạng -- Tóm tắt. 2. Thận -- Ghép thận -- Tóm tắt. 3. Thận -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16521
Phục vụ đọc tại chỗ
Top