loading

Sách, tuyển tập

Đêm trắng phập phù : tập truyện ngắn / Trần Trung Sáng

Tác giả : Trần Trung Sáng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 170tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2096/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2097/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top