loading

Sách, tuyển tập

Giấc mơ của Martin / Francoise Henry ; Trần Hải d

Tác giả : Francoise Henry ; Trần Hải d

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 182tr. ; 21cm

Số phân loại : 843.914

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2084/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2085/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top