loading

Sách, tuyển tập

Cỏ lồng vực : tập truyện / Đoàn Lư

Tác giả : Đoàn Lư

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 99tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học dân tộc thiểu số -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2074/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2075/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top