loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng lâm sàng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi điều trị khuyệt hổng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân, cổ chân, mắt cá chân và củ gót / Vũ Nhất Định ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Bình, Lê Gia Vinh

Tác giả : Vũ Nhất Định ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Bình, Lê Gia Vinh

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [11], [161] tờ : tranh ảnh, hình vẽ (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.58059

Chủ đề : 1. Chân -- Phẫu thuật. 2. Da -- Phẫu thuật. 3. Ghép mô da. 4. Phẫu thuật tạo hình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16536
Phục vụ đọc tại chỗ
Top