loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh, kết quả điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày và hóa trị bổ trợ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng / Nguyễn Lam Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Gia Khánh, Nguyễn Bá Đức

Tác giả : Nguyễn Lam Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Gia Khánh, Nguyễn Bá Đức

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [11], [151] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.553

Chủ đề : 1. Dạ dày -- Ung thư -- Hóa trị. 2. Dạ dày -- Ung thư -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16522
Phục vụ đọc tại chỗ
Top