loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đời sống tôn giáo của tín đồ đạo Cao Đài trong bối cảnh văn hóa Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Yến Tuyết, Thành Phần

Tác giả : Huỳnh Ngọc Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Yến Tuyết, Thành Phần

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 306.699592

Chủ đề : 1. Đạo Cao Đài -- Khía cạnh xã hội -- Tóm tắt. 2. Người Việt -- Đời sống tôn giáo và phong tục -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16300
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21261
Phục vụ đọc tại chỗ
Top