loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và protein thô trên sự sinh trưởng phát dục và tỷ lệ đẻ của gà nòi ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Văn Quyên ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sơn

Tác giả : Nguyễn Văn Quyên ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 636.5

Chủ đề : 1. Gà -- Chăn nuôi gà -- Tóm tắt. 2. Giống gà -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16274
Phục vụ đọc tại chỗ
Top