loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng khung cố định ngoại vi của quân đội nhân dân Lào (FEAL) / Khămmum Sômtakun ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nhân, Trần Đình Chiến

Tác giả : Khămmum Sômtakun ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nhân, Trần Đình Chiến

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [10], [201] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.158

Chủ đề : 1. Cố định gãy -- Nghiên cứu. 2. Cố định xương ngoài -- Nghiên cứu. 3. Xương ống chân -- Gãy -- Điều trị -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16437
Phục vụ đọc tại chỗ
Top