loading

Sách, tuyển tập

Sáng mãi tình cảm Bác Hồ / Hồng Khanh

Tác giả : Hồng Khanh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 154 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1825/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1826/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22068
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top