loading

Sách, tuyển tập

Đảng lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay : sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Giang ch.b

Tác giả : Nguyễn Văn Giang ch.b

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 239tr. ; 19cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Giai cấp công nhân -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1773/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1774/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top