loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xác định khuôn mặt người trong ảnh màu bằng logic mờ / Phạm Thế Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Lệ, Trần Nam Dũng

Tác giả : Phạm Thế Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Lệ, Trần Nam Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [10], 115, i-xxii tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 004.019

Chủ đề : 1. Logic mờ -- Xử lý dữ liệu. 2. Tương tác người-máy tính. 3. Xử lý ảnh -- Kỹ thuật số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16304
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16305 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top