loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới / Phạm Lê Quang ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thế Nghĩa

Tác giả : Phạm Lê Quang ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thế Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [3], 188, [17] tờ : tranh ảnh màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 306.850959779

Chủ đề : 1. Gia đình -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giá trị xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16286
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16287 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21195
Phục vụ đọc tại chỗ
Top