loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Những biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Thị Ngọc Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An

Tác giả : Bùi Thị Ngọc Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [13], 307 tờ : minh họa màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 390.959779

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quận Bình Thạnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16283
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16284 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top