loading

Sách, tuyển tập

Quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Hải Sản

Tác giả : Nguyễn Hải Sản

Nhà xuất bản : Thống kê

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 590 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Quản lý. 2. Kế toán quản trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 724/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 725/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top