loading

Sách, tuyển tập

Giả biệt bóng tối : tác phẩm & bình luận / Tạ Duy Anh

Tác giả : Tạ Duy Anh

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 314 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1703/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1704/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top