loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị u răng (Odontoma) / Lê Ngọc Tuyến ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Trường

Tác giả : Lê Ngọc Tuyến ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Trường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Răng Hàm Mặt

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [14], [159] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 616.995314

Chủ đề : 1. U răng. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16232
Phục vụ đọc tại chỗ
Top