loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tác dụng của Flavonoid lá chay (Artocarpus tonkinensis A - Chev) trong bảo quản mô thận và ức chế phản ứng thải ghép trên thực nghiệm / Nguyễn Đặng Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Dương Quý, Trần Lưu Vân Hiền

Tác giả : Nguyễn Đặng Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Dương Quý, Trần Lưu Vân Hiền

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 616.614

Chủ đề : 1. Phản ứng thải ghép -- Phòng chống -- Tóm tắt. 2. Thận -- Bệnh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16166
Phục vụ đọc tại chỗ
Top