loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các yếu tố antithrombin III, protein C, protein S và rối loạn lipid máu ở bệnh nhân nhồi máu não / Hà Thị Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Cung Thị Tý, Đỗ Trung Phấn

Tác giả : Hà Thị Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Cung Thị Tý, Đỗ Trung Phấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [14], 123, [12] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 616.81

Chủ đề : 1. Antithrombin. 2. Lipid máu. 3. Nhồi máu não. 4. Protein C. 5. Protein S.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16109
Phục vụ đọc tại chỗ
Top